Resultaten voor luchtlaag rond de aarde heet

Aarde.
Dat voorwerp geeft zelf geen licht, maar kaatst alleen het licht van je zaklantaarn terug. Om de aarde heen zit een dikke luchtlaag. Deze luchtlaag noemen we de dampkring of atmosfeer. De dampkring bestaat voornamelijk uit stikstof en zuurstof. De zuurstof hebben we nodig om te leven.
lenen
De lagen van de atmosfeer op een rijtje Wetenschap: Diversen.
Deze laag bestaat voor 79% uit stikstof, voor 20% uit zuurstof en voor 1% uit CO2 koolzuurgas, ook wel broeikasgas genoemd en edelgassen zoals Helium. In deze luchtlaag komen lichtende nachtwolken voor, de hoogst voorkomende bewolking die soms s nachts te zien is, doordat deze beschenen worden door de zon, die al onder de horizon verdwenen is voor de mensen die zich op de Aarde bevinden. Daarnaast daalt de temperatuur hier weer tot de 100C. Thermosfeer en Ionosfeer. De laatste luchtsfeer is de Thermosfeer of Ionosfeer fig. 1, buitenste rode laag, waar de temperatuur weer toeneemt tot tussen de 500C en de 2000C. Deze laag is eindigt tussen de 500 en de 1000 kilometer hoogte. Hier worden schadelijke stralingen, en straling, infrarood, UV-licht, gewoon licht en Röntgen-straling van de zon opgesplitst in en deeltjes ionen, waardoor deze onschadelijk worden. Daarnaast worden hete 6000C Helium-spetters opgesplitst en ongevaarlijk gemaakt, meteoroïden verbrand en vernietigd en komt in deze sfeer poollicht voor. Waarschijnlijk weet je wel dat de Aarde een soort enorme magneet is. Dit is duidelijk te zien aan een kompas. Net als bij een kompas, stoten de polen elkaar af en daardoor ontstaat er er een magnetisch veld rond de Aarde.
persoonlijke lening
Verschillende luchtlagen in de atmosfeer.
Heel speciaal aan deze luchtlaag is dat de temperatuur overdag tussen de 1200 en 1700C bereikt met uitschieters tot 2000C en s nachts daalt tussen de 500 en 1000C. De exosfeer is de buitenste laag van de dampkring. De exosfeer begint op een hoogte van ongeveer 1000 km waar deze grenst aan de bovenkant van de thermosfeer en eindigt op een hoogte van ongeveer 10.000 km. De naam is afgeleid van het Griekse woord exo, dat staat voor buiten. Hiermee wordt verwezen naar het feit dat deze laag de overgang vormt met de ruimte. Met de exosfeer gaat de dampkring van de aarde over in het luchtledige van de ruimte.
traplift
Troposfeer Wikipedia.
Van de uitgaande straling wordt 82% geabsorbeerd door de broeikasgassen in de atmosfeer. Daardoor is de gemiddelde temperatuur op aarde niet 18C, maar 15C. Hoe hoger in de atmosfeer, hoe minder van die straling doordringt en geabsorbeerd kan worden en dus hoe kouder.
KNMI Dampkring.
De dampkring is opgebouwd uit vier lagen: de troposfeer, de stratosfeer, de mesosfeer en de ionosfeer. Het weer vindt plaats in de laag die het dichtst bij de aarde ligt, de troposfeer. Deze luchtlaag is ongeveer dertien kilometer hoog en is de warmste en vochtigste laag van de dampkring.
Weerkunde, Meteorologie voor iedereen: De atmosfeer NEMO Kennislink.
De temperatuur bedraagt er ongeveer 56 graden C en verandert daar niet of nauwelijks meer met de hoogte. Een luchtlaag waarin de temperatuur niet of nauwelijks verandert met de hoogte heet een isotherme laag. Boven de troposfeer bevindt zich de stratosfeer.

Contacteer ons